تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری

تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری

سلام آرزو دارم فاصله نباشد میان شما و تمام احساس های خوبتان شما باشید وعشق باشد و یه دنیا سلامتی

امروز هم در خدمت شما هستم راجب تاثیر تابلو های الکترونیکی بر یادگیری، توضیحاتی را خدمت شما همراهان و کاربران عزیز

فمنادکـو می دهم

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تابلوی الکترونیکی و استفاده از روش‌های تدریس گرامر ترجمه شنیداری ،

گفتاری در فرایند یادگیری یادداری (یادسپاری) درس زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه در مدارس هوشمند بوده است.

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره دوم متوسطه شهر تبریز بود

که در سال تحصیلی 95-94 به مشغول به تحصیل بودند.

کل دانش آموزان این مقطع 17820 نفر را شامل می‌شدند که از این تعداد 10051 نفر پسر و 7769 نفر دختر، می‌باشند.

روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونه‌گیری در دسترس و روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون

با دو گروه گواه و آزمایش بود.

برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل شاخص‌های مرکزی چون میانه میانگین و شاخص‌های پراکندگی

چون انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تی مستقل برای بررسی همگنی گروه‌های کنترل و آزمایش و از تحلیل واریانس دوطرفه

برای مقایسه نمرات دو گروه و از نرم­افزار SPSS استفاده شدو در نهایت، تفاوت فرایند یادگیری، یادداری

در دو گروه آزمایش و گواه در استفاده از تابلوی الکترونیکی کاملاً مشهود و چشم‌گیر بود؛

همچنین استنباط می‌شود که آموزش به‌وسیله تابلوی هوشمند در کنار روش تدریس شنیداری ، گفتاری در امر یادگیری و یادداری مهارت شنیدن تأثیر دارد

و این تأثیر بیشتر از میزان کاربرد تابلوی هوشمند در کنار استفاده از روش گرامر ،ترجمه، در بهبود فرایند یادگیری –یادداری مهارت خواندن می‌باشد

تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری

یادگیری الکترونیکی

رشد سریع و روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات، منجر به دگرگونی عرصه های مختلف زندگی بشر

از جمله نظامهاي آموزشی، گردیده است.

با مطرح شدن یادگیری الکترونیکی به عنوان نمودي از نفوذ فناوري اطلاعات و ارتباطات به حوزه فرآیند

یاددهی ،یادگیری، مفهوم تعامل در فرآیند آموزش و یادگیری نیز دچار تحولات گستردهای شده است.

تعامل امر دوسویه ای است که حداقل به دو شیء و به دو عمل نیاز دارد.

تعامل زمانی اتفاق میافتد که این اشیاء و وقایع به صورت متقابل یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند.

ویژگی اصلی و اساسی یادگیری الکترونیکی علاوه بر دسترسی آسان به اطلاعات،

ویژگی ارتباطی و تعاملی آن است که از نقطه نظر فلسفی مبتنی بر دیدگاه ساختنگرایانه و مشارکتی است.

محیطهای یادگیری ساختگرا، به گونه ای سازماندهی میشوند

تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری

که فرصت کافی براي یادگیرندگان براي تعامل با همکلاسی ها، معلمان و سایر عوامل

آموزشی فراهم آید بدون برقراری تعامل نهایتا یادگیرندگان انگیزه ای برای ادامه دوره در خود نمیبینند

بلکه یادگیری نیز به وقوع نمیپیوندد اما بحث تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی، بسیار پیچیده تر از آموزش سنتی است.

همین نکته کافی است تا متخصصان آموزش را وا دارد تا بیشتر از پیش به مسأله تعامل در این محیط بیندیشند.

در مقاله حاضر تعاریف یادگیري الکترونیکی و تعامل، نقش تعامل در یادگیری الکترونیکی وانواع تعامل در محیط آموزش الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

درست مانند پیشرفت تکنولوژی که به سرعت در حال افزایش است

تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری

تخته های هوشمند

تخته های هوشمند نیز در حال تبدیل شدن به یک ابزار کلیدی در کلاس‌های درس مدارس هوشمند هستند.

این ابزارهای قدرتمند بصری در جهانی که به طور فزاینده ای در حال دیجیتالی شدن است انقلابی در شیوه‌های ادارۀ کلاس معلمان

در اموری چون نحوۀ نگه داشتن رکوردهای ساده، علاقه مند کردن دانش‌آموزان، نشان دادن اطلاعات پیچیده،

ارزیابی یادگیری و آماده سازی آنان ایجاد کرده‌اند.

۱ بهبود مدیریت کلاس درس در مدارس هوشمند

کاربرد اسمارت بردها در کلاس‌های مدارس ابتدایی برای مدیریت شروع کلاس، حضور وغیاب

دانش‌آموزان رو به افزایش است.

به عنوان مثال یک معلم کلاس اول هر روز قبل از کلاس می‌تواند آیکون‌های بزرگی را که نام دانش‌آموزان

برروی آن علامت زده شده را بر روی برد نشان دهد.

سپس  به جای انتظار برای حضور و غیاب و  یا چک کردن برروی برد آهن ربایی یا نمودار،

معلم با چک کردن دانش‌آموزان و برد از تکمیل کار اطمینان یافته و سپس ‌می‌تواند گزارش حضور و غیاب  را رد کند.

این فرایند همچنین به دانش‌آموزان کوچک تر کمک ‌می‌کند

که با پروسۀ لمسی که در استفاده از ابزارهای دیجیتال مثل کامپیوتر و ابزارهای الکترونیکی

که برخی از مدارس برای اهداف آموزشی از آنها استفاده ‌می‌کنند، آشنا شوند.

۲ به حداقل رساندن نیاز به داشتن چشم در پشت سر

تاثیر تابلوهای اکترونیکی بر یاد گیریگاهی معلمان به شوخی ‌می‌گویند که چند سال طول ‌می‌کشد تا بتوانند در پشت سر خود چشمی درآورند

تا قادر باشند سوء رفتار دانش‌آموزان را در زمانی که خود مشغول نوشتن برروی برد الکترونیکی هستند تشخیص دهند

تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری

وایت برد های هوشمند

وایت بردهای هوشمند با به حداقل رساندن زمانی که معلمان ناچار برای نوشتن برروی وایت بردها

یا تخته سیاه‌های قدیمی باید پشت به کلاس باشند، تحولی درمدیریت کلاس درس ایجاد کرده‌اند.

با اتصال یک کامپیوتر و یک دیتا پروژکتور به برد هوشمند، معلم ‌می‌تواند در حالی که رو به کلاس ایستاده،

با به اشتراک گذاشتن یک پاورپوینت، درس‌های نرم افزاری و یا وب سایت‌های تعاملی،

توجه همۀ دانش آموزان را به یک موضوع خاص جلب کند.

این مرحله پیش از این که دانش‌آموزان کار کردن در گروه‌های کوچک و یا مستقل را بر روی همان موضوع شروع کنند،

اتفاق ‌می‌افتد.

۳ ارائه آموزش علمی ‌و دیجیتال

در کلاس‌های هوشمند، معلمان نیز ‌می‌توانند با اجازه دادن به دانش‌آموزان برای کار کردن نوبتی

با تجهیزات به بالا بردن مهارت‌ها و توانایی دانش‌آموزان برای ارائۀ درس در کلاس کمک کنند

می‌توان این عمل را به عنوان معادل عصر دیجیتالِ جلوی تخته سیاه رفتن برای حل یک مسئله درنظر گرفت.

استفاده از برد های هوشمند در کلاس درس ممکن است شامل تدریس دروس مختلفی مانند موارد زیر باشد.

کسرهای کلاس چهارم را ‌می‌توان با مشاهده حرکت مجازی تصاویر مکعب، نمودار پای و غیره، بسیار قابل فهم‌تر کرد.

تدریس تاریخ و جنگ‌های داخلی برای دانش‌آموزان مدارس متوسطه با ارائۀ یک تور داستانی مجازی از راه آهن زیرزمینی

که در آن دانش آموزان ‌می‌توانند انتخاب کرده و نتیجه تصمیم گیری خود را ببینند بسیار دلنشین تر و ملموس تر خواهد بود.

کالبد شکافی مجازی یک قورباغه در زیست شناسی دبیرستان.

۴ حرکت تخته های هوشمند به سمت کلاس های درس مهد کودک

دامنۀ توجه بچه‌های کوچک بسیار کم بوده و اگر آموزش شامل حرکت بوده و در آن کارهایی چون بلند شدن

برای پاسخ دادن به یک سوال و یا نشان دادن چگونگی استفاده از یک ابزار گنجانده شود

پاسخ بسیار بهتری خواهد داد.

مجله استرالیایی آموزش علوم ذکر کرده که بچه های مهد کودک، از لمس کردن بردهای هوشمند برای پاسخ دادن به سوالات

و شرکت در درس لذت ‌می‌برند.

تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری

تصاویر گرافیکی

آنها همچنین به تصاویر گرافیکی رنگارنگی که دیدن آنان برای یک گروه بزرگ بر روی صفحه نمایش بزرگ آسان تر است،

خیلی خوب پاسخ ‌می‌دهند.

دانش‌آموزان مهد کودک ‌می‌توانند با استفاده از قلم‌های الکترونیکی برای دایره کشیدن

دور آیتم ها و یا حرکت دادن اشیاء مجازی با انگشتان خود، آیتم ها را در بردهای هوشمند مرتب سازی کنند

تا چیزهایی را که در مورد یک موضوع خاص ‌می‌دانند نشان دهند.

تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری
به عنوان مثال ممکن است از آنها خواسته شود تا اشیایی را که به برق نیاز دارند از ٫ هوشیار کردن دانش‌آموزان با استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند

هدف یک وایت برد هوشمند این نیست که یادگیری به روش کتاب‌های سنتی،

دست بالا بردن برای پاسخ دادن به سوال و یا تست‌های کاغذی را از دانش آموزان دور کند.

بلکه این بردها به این منظور طراحی شده اند تا با اضافه کردن تنوع به آموزش، حرکت دادن دانش‌آموزان

و ارائه شیوه‌های جدیدی برای پاسخ به سوالات، دانش‌آموزان را بیدار و هوشیار کنند.

به خصوص در کلاس‌هایی که فقط یک کامپیوتر دارند، برد های هوشمند انتخاب مناسبی هستند،

چرا که آنها به سرعت یک تصویر بزرگ را ارائه ‌می‌کنند.

این بردها با اتصال به کامپیوتر و پروژکتور، امکان دسترسی تمام گروه به وب سایت‌های آموزشی،

نرم افزارهای قدرتمند ارزیابی و مطالبی که معلم متناسب با نیازهای کلاس آماده کرده است را فراهم می‌کنند.

استفاده از تابلو های هوشمند

در یک پژوهش کارشناسی ارشد، مشخص شد که استفاده ازتابلوی هوشمند  در یادگیری

مشارکتی تدریس زبان دوم راهنمایی در این پژوهش آمده که تابلوی هوشمند یکی از رسانه های الکترونیکی

و چندحسی می باشد که در سال ۲۰۰۵اختراع شد
تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری
این وسیله با تعامل با رایانه یک مثلث تعاملی از رسانه الکترونیک ایجاد می کنند

که دارای ویژگی های متن، صوت، فیلم، گرافیک و غیره می باشد

که یادگیری را در محیط یادگیری مشارکتی دوچندان می نماید.

پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت وتاثیر استفاده از تابلوی هوشمند در یادگیری مشارکتی درس زبان دوم می باشد

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوم راهنمایی شهرستان اسد آباد که تعداد آنها ۸۵۵۰نفر در ۲۲ کلاس می باشد

روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با دو گروه  آزمایشی بود.

ابزار گردآوری داده هادر این تحقیق، شامل آزمون ۱۵سوالی دستور و ساختار جملات زبان

با پایایی ۸۴درصد، آزمون ۱۵سوالی درک و فهم دانش آموزان زبان با پایایی ۸۷صدم، آزمون ۱۵ سوالی لغات و

اصطلاحات زبان با پایایی۸۴ صدم،آزمون ۱۵ سوالی مهارت های نوشتاری زبان با پایایی ۸۵صدم است.

در ادامه در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری توصیفی نظیر میانگین و .. در آمار استنباطی

از آزمون t مستقل که با کمک نرم افزارsspss مورد محاسبه قرار گرفت با تجزیه تحلیل داده ها سطح معناداری

اثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری

فرضیه های پژوهش به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت.

فرضیه اول بر تایید آموزش به وسیله تابلو هوشمنددر میزان یادگیریدستور و ساخت

جملات انگلیسی دانش آموزان تاکید دارد براساس داده های به دست آمده می توان گفت تفاوت مشاهده شده

حاصل تاثیر روش آموزش تابلوی هوشمند بوده است.

براساس فرضیه دوم این پایان نامه، برتایید آموزش به وسیله ی تابلوی هوشمند،
تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری
در افزایش میزان درک و فهم دانش آموزان از مطالب انگلیسی تاکید دارد براساس داده های به دست آمده

این نتیجه را نشان می دهد که تفاوت به دست آمده بین دو گروه آزمایش و کنترل چشمگیر بوده است.

براساس فرضیه سوم پژوهش، آموزش به وسیله تابلو هوشمند، در میزان یادگیری لغات و اصطلاحات انگلیسی

دانش آموزان موثر است پس این نتیجه بیانگر آن است که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر لغات و

اصطلاحات انگلیسی پس از اجرای عمل آزمایش تفاوتی قابل توجه وجود دارد.

در فرضیه چهارم تحقیق، آموزش به وسیله ی تابلوی هوشمند، در ارتقای مهارت های نوشتاری زبان انگلیسی

دانش آموزان موثر است پس می توان گفت که استفاده از تابلوی هوشمند در یادگیری مشارکتی تدریس زبان دوم راهنمایی

نسبت به روش سخنرانی تفاوت معناداری دارد.

در پایان این نوشتار پیشنهاد می شود که برای یادگیری درس زبان در همه ی پایه ها و مقاطع راهنمایی

و متوسطه وحتی دانشگاه از تابلوی هوشمند با روش یادگیری مشارکتی استفاده نمایند

تا یادگیری بهتری صورت گیرد همچنین از الگوهای یادگیری تدریس به همراه تابلوی هوشمند

تحقیق و پژوهش صورت گیرد با توجه به استعداد دانش آموزان برنامه ای جداگانه برای تدریس داشته باشند

تاثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری
پایان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *