آرشیو برچسب ها : مقاومت کربنی

مقاومت چیست مقاومت چیست مقاومت الکتریکی خاصیتی است که با عبور جریان الکتریکی مخالفت میکند. گاهی این خاصیت بصورت ناخواسته بوجود می آید و موجب هدر رفتن انرژی می شود. مثل مقاومت الکتریکی سیم هایی که در مدار وجود دارند. گاهی به عنوان یک مصرف کننده ایفای نقش می کنند مثل مقاومت سری شده با […]