آرشیو برچسب ها : هزینه های تابلو LED

تابلو LED مصارف تابلو های LED تابلو های LED برای تبلیغات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. البته مصارفی دیگر مانند تابلو راهنما، بیمارستان، معرفی و… دارند.   تابلو های LED چگونه ساخته میشوند؟ تابلو LED از در کنار هم قرار گرفتن تعدادی LED ساخته می شود. نحوه چیدمان این LED ها نوع کلمه را […]